รับสมัครสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควตาภาค)
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557

ต้องการสมัคร คลิกที่นี่

ลืมรหัสส่วนตัว คลิกที่นี่


กรณีที่ได้สมัครแล้ว

ต้องการตรวจสอบสถานภาพการชำระเงิน หรือ พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ให้ คลิกที่นี่

ต้องการเพิ่มวิชาหรือเปลี่ยนศูนย์สอบ คลิกที่นี่


ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

ข้อปฏิบัติ คำแนะนำ ขั้นตอนในการรับเข้าศึกษา คลิกที่นี่

ปฏิทินการดำเนินการรับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง คลิกที่นี่

ตารางแสดงวัน เวลา และวิชาสอบ คลิกที่นี่


ติดตามข่าวสาร ได้ที่งานรับเข้า คลิกที่นี่

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปี 2557 คลิกที่นี่

อาจารย์ผู้ประสานงานโรงเรียน สามารถ Log in เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนโดย คลิกที่นี่


ลำดับ
คณะสาขาวิชาที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยเครือข่าย
1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
 มหาวิทยาลัยเชียงราย
5
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
6
 มหาวิทยาลัยพายัพ
7
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
9
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
 มหาวิทยาลัยหอการค้า
12
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว


ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 081-546-8165 , 090-351-1933 , 087-374-4488 , 089-711-1593 , 082-842-3948 , 086-858-0880 , 086-860-2293
อีเมล์ apply_kku@kku.ac.th