รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ) ปีการศึกษา 2558


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางกีฬา
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกที่นี่

.........................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
คลิกที่นี่

รายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

.........................................................................................................

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบ Admissions)

แบบฟอร์มตรวจร่างกายโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
คลิกที่นี่

แบบฟอร์มตรวจร่างกายโรงพยาบาลศรีนครินทร์
คลิกที่นี่

.........................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ในการรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกที่นี่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และหลักฐานที่ต้องนำมา
คลิกที่นี่

การตรวจสุขภาพของร่างกายนักเรียน
ที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ กลุ่มทั่วไป

คลิกที่นี่

การตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
สำหรับผู้ผ่านคัดเลือกในคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

คลิกที่นี่

.........................................................................................................

ประกาศรับสมัครโควต้านักกีฬา ด้วยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2558

ระเบียบการรับสมัครโควต้านักกีฬา ด้วยวิธีพิเศษ
คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครโควต้านักกีฬา
คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการรับนักเรียนในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง ตามโครงการรับนักเรียนในเขตภาคใต้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือก คลิกที่นี่

รายละเอียดการเข้าศึกษา คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รายงานตัวทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมศึกษา
ระหว่างวันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2558

ดูรายละเอียดการรายงานตัว


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558

คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ) 

คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง ตามโครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือก คลิกที่นี่

รายละเอียดการเข้าศึกษา คลิกที่นี่


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2558

รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

คณะ/สาขา จำนวนรับ และเงื่อนไข คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลคะแนนสอบรับตรง คลิกที่นี่

ลืมรหัสส่วนตัว คลิกที่นี่

โปรแกรมช่วยในการคำนวณคะแนนสาขา ปี2558 คลิกที่นี่
(ให้บันทึกไฟล์ไว้ในเครื่องคอมฯ ของท่าน เลือกสาขาที่ต้องการ ตั้งแต่ 001-113 แล้วทำตามคำแนะนำ)


ลำดับ
สถิติคะแนนสูงต่ำปี 2557
1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
 มหาวิทยาลัยพายัพ
5
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
7
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
 มหาวิทยาลัยหอการค้า
10
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

ปฏิทินการดำเนินการรับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามข่าวสาร ได้ที่งานรับเข้า คลิกที่นี่

อาจารย์ผู้ประสานงานโรงเรียน สามารถ Log in เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนโดย คลิกที่นี่


ลำดับ
คณะสาขาวิชาที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยเครือข่าย
1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
6
 มหาวิทยาลัยพายัพ
7
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
9
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
 มหาวิทยาลัยหอการค้า
12
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว


ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา โทร. 043-202660 , 043-202817
อีเมล์ apply_kku@kku.ac.th