รับสมัครสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควตาภาค)

ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557ต้องการสมัคร คลิกที่นี่ติดตามข่าวสาร ได้ที่งานรับเข้า คลิกที่นี่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนโดยการ Log In เข้าระบบอาจารย์ประสานงาน ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ประสานงานโรงเรียน แล้วคลิกที่ "ตรวจดูรายชื่อนักเรียนส่งมาแล้วหรือแก้ไขข้อมูลนักเรียน" คลิกที่นี่