รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ) ปีการศึกษา 2558


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่าย


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
6
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
8
 มหาวิทยาลัยพายัพ
9
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


รายละเอียดและหลักฐานการสอบสัมภาษณ์(คณะแพทยศาสตร์ มข.) คลิกที่นี่

รายละเอียดและหลักฐานการสอบสัมภาษณ์(ม.ขอนแก่น) คลิกที่นี่

รายละเอียดและหลักฐานการสอบสัมภาษณ์(ม.เครือข่าย) คลิกที่นี่

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกที่ประสงค์จะตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ให้ไปตรวจร่างกายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ยกเว้น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ คณะสัตวแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และคณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี
ให้ไปตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป) คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (สำหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น) คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) คลิกที่นี่


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2558

รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

คณะ/สาขา จำนวนรับ และเงื่อนไข คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลคะแนนสอบรับตรง คลิกที่นี่

ลืมรหัสส่วนตัว คลิกที่นี่

โปรแกรมช่วยในการคำนวณคะแนนสาขา ปี2558 คลิกที่นี่
(ให้บันทึกไฟล์ไว้ในเครื่องคอมฯ ของท่าน เลือกสาขาที่ต้องการ ตั้งแต่ 001-113 แล้วทำตามคำแนะนำ)


ลำดับ
สถิติคะแนนสูงต่ำปี 2557
1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
 มหาวิทยาลัยพายัพ
5
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
7
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
 มหาวิทยาลัยหอการค้า
10
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

ปฏิทินการดำเนินการรับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ดูคณะ/สาขาวิชา และเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามข่าวสาร ได้ที่งานรับเข้า คลิกที่นี่

อาจารย์ผู้ประสานงานโรงเรียน สามารถ Log in เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนโดย คลิกที่นี่


ลำดับ
คณะสาขาวิชาที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยเครือข่าย
1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
6
 มหาวิทยาลัยพายัพ
7
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
9
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
 มหาวิทยาลัยหอการค้า
12
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว


ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 090-351-1933 , 087-374-4488 , 089-711-1593 , 082-842-3948 , 086-858-0880 , 086-860-2293
อีเมล์ apply_kku@kku.ac.th