การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อสอบถาม

© Copyright 2015 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 043-202660 , 043-009700 ต่อ 42187 , 44759
(ภายในเวลาราชการ วัน จ-ศ : 08.30-16.30 น และ เสาร์ 9.00-16.30 น.)
E-mail: apply_kku@kku.ac.th , kkuquotapage